De nieuwe
agenda-editor

Het aanmaken en bewerken van agenda's werkt nu nóg gebruiksvriendelijker! Op deze pagina vindt u verschillende punten die wij voor u hebben verbeterd om gemakkelijker en sneller te kunnen werken.

Verslepen van agenda-punten en documenten

U kunt documenten en agendapunten binnen de nieuwe agenda-editor veel eenvoudiger verslepen naar een andere plek binnen de agenda. U doet dit gemakkelijk door met de muis op het document of het agendapunt te gaan staan en deze ingedrukt te houden. Vervolgens kunt u het document naar elke gewenste plek slepen, kunt u de volgorde van agendapunten aanpassen of van een hoofdagendapunt een subagendapunt maken en visa versa.


Zoals in het voorbeeld is te zien, verschijnen tijdens het slepen stippellijntjes om het te verslepen document/agendapunt zodat u kunt zien waar deze bij loslaten van de muisknop geplaatst zal worden.

Kopiëren en importeren van agendapunten

Binnen de nieuwe agenda-editor is ook het kopiëren van agendapunten naar een andere agenda verbeterd. U kunt heel makkelijk agendapunten uit een ander evenement importeren in de agenda die u aan het bewerken bent, inclusief alle bijbehorende gegevens en documenten. Van deze documenten wordt in de nieuwe editor niet langer een kopie gemaakt. Documenten blijven binnen de nieuwe editor uniek, waardoor notities bewaard blijven, maar ook wijzigingen aan het document in de andere agenda('s) zichtbaar zijn.


Importeren van agendapunten doet u eenvoudig door op de knop ‘Agendapunt importeren’ te klikken in de grijze balk boven de agendapunten. Vervolgens kunt u een gremium kiezen, een maand en een evenement. Daarna verschijnen de agendapunten van dat evenement en kunt u er één kiezen om te importeren. U kiest vervolgens de plek waar het agendapunt geplaatst moet worden en welke gegevens mee gekopieerd moeten worden.

Alles op één pagina

Met het nieuwe design van de agenda-editor zijn er qua vormgeving verschillende dingen aangepast, maar ook qua functionaliteit heeft het nieuwe design effect op hoe u werkt met de editor. U kunt binnen de vernieuwde agenda-editor namelijk binnen één pagina blijven werken. Bij het aanmaken en bewerken van agendapunten en documenten opent zich een venster als zijbalk aan de rechterkant waarin u verschillende handelingen en wijzigingen kunt verrichten. Zo is alle informatie een stuk overzichtelijker en kunt u sneller wijzgingen doorvoeren omdat u niet meer tussen pagina's hoeft te wisselen.

Uitvoeren van bulk acties

Met de nieuwe agenda-editor kunnen er heel eenvoudig bulk acties worden uitgevoerd voor documenten. Dit betekent dat u meerdere documenten in één keer gemakkelijk kunt toevoegen, bewerken en uploaden, maar ook dat u meerdere documenten in één keer kunt selecteren, verslepen en verwijderen. Met de Shift knop op uw toetsenbord kunt u verschillende documenten op rij allemaal selecteren en via de Control knop kunt u verschillende documenten op verschillende plekken binnen de agenda selecteren. Na het selecteren kunt u de gehele selectie verslepen binnen de agenda of verwijderen via het bewerkingsvenster aan de rechterkant van uw scherm. Hier kunt u ook de status van alle geselecteerde documenten aanpassen van openbaar naar geheim of visa versa.

Diverse prestatie-verbeteringen

Naast de bovengenoemde grotere veranderingen heeft NotuBiz de algemene prestaties van de agenda-editor verbeterd. Zo werkt de vernieuwde editor voor u makkelijker en sneller en kunnen wij met het oog op de toekomst eenvoudiger verbeteringen doorvoeren. Enkele kleinere, maar wellicht voor u belangrijke veranderingen daarvoor zijn:


  • Beschikbaarheid van de functie 'Losse bijlage': deze functie is in de nieuwe editor niet langer beschikbaar. Documenten kunt u gemakkelijk binnen (sub)agendapunten uploaden.
  • Algemene knop voor opslaan: in de nieuwe editor is er geen algemene knop meer voor het opslaan van uw wijzigingen. De wijzigingen aan een los agendapunt of document kunt u eenvoudig opslaan via de knop in het bewerkingsvenster. Het verslepen van agendapunten/documenten wordt meteen opgeslagen. Voorheen kon u op 'Opslaan en overzicht' klikken om na opslaan meteen het evenementen overzicht te zien. Als u dat nu wilt, kunt u linksboven achter 'U bevindt zich op:' op 'Overzicht evenementen' klikken.

Gebruikerstip

"Als u meerdere documenten wilt uploaden en deze allemaal vertrouwelijk wilt maken of tegelijk wilt omzetten naar PDF kunt u dat eenvoudig via ‘Actie voor alle documenten’ doen. Door alle documenten via Shift of Control te selecteren kunt u voor meerdere documenten dezelfde actie uitvoeren. Zo wordt het bewerken van documenten een stuk gemakkelijker!"

Vince Lissenberg

Teamleider Customer Care