Duurzame archivering van informatie start al bij het aanmaken van documenten

Met de steeds verdergaande digitalisering binnen gemeenten, provincies en waterschappen wordt een juiste archivering van digitale stukken steeds belangrijker

Duurzame toegankelijkheid van politieke besluitvorming

Toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie is essentieel voor goed bestuur. Deze overheidsinformatie, zoals politieke vergaderingen en besluitvorming, is hedendaags veelal digitaal beschikbaar via audio- en/of videoverslagen. Dit betekent dat een duurzame (digitale) toegankelijkheid van deze mediabestanden en bijbehorende stukken van groot belang is. Ook volgens de Archiefwet van 1995 moet deze informatie duurzaam gearchiveerd worden. Het duurzaam archiveren van digitale overheidsinformatie betekent echter niet alleen dat deze gegevens raadpleegbaar zijn voor onbepaalde tijd, maar ook dat deze snel terugvindbaar, breed toegankelijk en eenvoudig herbruikbaar zijn. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw digitale informatie vóór overdracht naar een archief al volledig aan deze eisen van de wet voldoen en dat u hier zelfs weinig tijd aan kwijt bent?

Magazine over de mogelijkheden van digitale archivering

In dit magazine nemen wij u mee langs verschillende mogelijkheden van digitale archivering bij NotuBiz en de technische aspecten die daarbij komen kijken. Wij duiken dieper de Archiefwet 1995 en andere belangrijke wet- en regelgeving in, en hopen u zo aan het einde van het magazine een duidelijk beeld te kunnen geven van de voordelen van het toepassen van onder andere bevriezing en/of vernietiging van uw digitale informatie vóór overdracht aan een archief.

Wat zijn de regels omtrent digitale archivering en record management?