Hoe zorgt u voor een optimale digitale toegankelijkheid van uw overheidsinformatie voor alle gebruikers?

Goed gestructureerde websites zijn van groot belang nu de communicatie tussen het bestuur en inwoners steeds meer digitaal verloopt. ‘Goed’ betekent hierbij ook dat websites toegankelijk zijn voor iedereen, ook personen met een functiebeperking zoals onder andere doven- en slechthorenden

Digitale toegankelijkheid van politieke en bestuurlijke besluitvorming

Transparantie van het politieke en bestuurlijke besluitvormings-proces is een belangrijke voorwaarde voor een optimale werking van de lokale democratie. Transparantie betekent echter niet alleen dat overheidsorganisaties besluitvorming inzichtelijk maken, maar ook dat zij alle informatie begrijpelijk en helder maken en zorgen dat deze voor iedereen vindbaar en beschikbaar is. Met andere woorden: lokale overheden zorgen ervoor dat hun besluitvorming digitaal toegankelijk is. Sinds 23 september 2018 is deze digitale toegankelijkheid ook wettelijk verankerd in het ‘Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid’. Er is inmiddels meer dan een jaar verstreken sinds de bekendmaking van dit besluit en ook de achterliggende Wet digitale overheid is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer. Maar wat betekent dit concreet voor uw organisatie? Wanneer moet u aan alle eisen van de nieuwe wetgeving voldoen? En hoe maakt u de vertaalslag naar de praktijk?

Magazine over digitale toegankelijkheid

In dit magazine nemen wij u mee langs de achtergrond van het ‘Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid’ en de belangrijkste richtlijnen hierin. Wij duiken dieper de Toegankelijkheidsverklaring in en geven u handvatten om aan de slag te gaan met de verbetering van de digitale toegankelijkheid van uw overheidswebsites. Daarnaast geven wij u een kijkje in de toegankelijkheid van het NotuBiz systeem en de optimalisaties die vóór 23 september 2020 daarvoor op de planning staan. Zo hopen wij aan het einde van het magazine een duidelijk beeld te kunnen geven van de vereisten omtrent digitale toegankelijkheid en de stappen die u daarin zelf (nog) kunt zetten.

Wat is het ‘Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid’?