De nieuwe NotuBox

Het werken met NotuBox is nu nóg gebruiksvriendelijker! Op deze pagina vindt u verschillende punten die wij voor u hebben verbeterd om makkelijker en prettiger papierloos te vergaderen.

Nieuw en overzichtelijk design

In de nieuwe agenda is op een overzichtelijke manier alle informatie over een evenement terug te vinden. De algemene informatie inclusief metadata vanuit Politiek Portaal, alle agendapunten inclusief bijgevoegde documenten en de gemaakte notities worden overzichtelijk weergeven. Met de nieuwe weergave van mappen is het in één opslag duidelijk hoeveel mappen er per gremium aanwezig zijn en kan vanuit het overzicht doorgeklikt worden naar de verschillende mappen en bijbehorende documenten.

Markeren en tekenen in documenten

In de nieuwe NotuBox is een nieuwe PDF-reader geïmplementeerd waarmee u meer mogelijkheden heeft om eenvoudig markeringen en tekeningen te maken. Als u tekst wilt markeren, dan houdt u uw vinger enige tijd op de plaats van de tekst die u wilt markeren. Er verschijnt dan een selectie box op de betreffende tekst en er opent een menu. In het menu kunt u de gewenste markering kiezen, zoals markeren, onderstrepen en doorhalen. U kunt ook tekenen in een document. De kleur, dikte en transparantie van de lijnen kunt u instellen via het menu dat u kunt openen met het gekleurde rondje.

Parallelle Sessies

In de nieuwe NotuBox is ook de module Parallelle sessies te gebruiken. Met deze module worden vergaderingen met dezelfde tijden in een overzicht naast elkaar, per vergaderzaal en op tijd weergegeven zodat gemakkelijk is te zien wanneer welke vergadering plaatsvindt, wat er wordt besproken en waar overlappingen zijn. In één oogopslag is te zien in welke zalen tegelijk vergaderd wordt en welke onderwerpen behandeld worden. Deze parallelle sessies worden in de nieuwe NotuBox op dezelfde manier getoond als binnen Politiek Portaal.

Verversen van agenda's

In de nieuwe NotuBox is refreshen van agenda's en documenten verbeterd. Zo worden wijzigingen vanuit Politiek Portaal vaker en sneller automatisch ingeladen en worden pagina's bij het openen van nieuwe schermen direct geüpdatet. Daarnaast is een pull-to-refresh functie ingebouwd waarmee agenda's snel en gemakkelijk opnieuw kunnen worden ingeladen om wijzigingen zelf op te halen. Als nieuwe of gewijzigde documenten in Politiek Portaal worden geupload, kunnen NotuBox-gebruikers deze eenvoudig in de papierloos vergaderapp inladen door aan de bovenkant van het scherm binnen een agenda met de vinger het beeld naar 'beneden' te trekken. Er verschijnt vervolgens een laad-icoon waarna de nieuwe informatie wordt opgehaald en wordt getoond in NotuBox.

Quickview van de agenda

Als een document vanuit een agenda is geopend, kan vanuit dit document een overzicht van de agenda worden getoond. Zo hebben gebruikers eenvoudig en overzichtelijk toegang tot de agenda zonder dat zij het document hoeven te verlaten. Ook documenten bij agendapunten zijn zichtbaar en direct te raadplegen. Hiermee kan binnen een agenda na het openen van een document binnen één scherm gewerkt worden.

Gebruikerstip

"In een document kunt u ook een overzicht openen van alle pagina’s. U kunt dan in één oogopslag zien op welke pagina’s notities en/of markeringen staan. Zo hoeft u niet door het document te zoeken waar de volgende notitie staat!"

Marcel ter Haar

Consultant