De doorontwikkeling van NotuBox

NotuBiz is achter de schermen altijd bezig met verbeteringen en ontwikkelingen. Zo ook voor NotuBox. Enkele maanden geleden hebben wij ervoor gekozen om de iOS applicatie in zijn geheel onder de loep te nemen om uw gebruikerservaring met NotuBox op Apple iPads te verbeteren. Daarnaast hebben wij NotuBox ook voor Windows 10 apparaten ontwikkeld om zo iedere gebruiker te kunnen faciliteren. De functionaliteiten binnen beide NotuBox versies zijn gelijk, waarmee binnen de organisatie iedereen dezelfde gebruikerservaring heeft.

NotuBox voor iOS

Om de iOS versie van NotuBox beter en gebruiksvriendelijker te maken, hebben wij er vorig jaar voor gekozen om NotuBox voor iOS te herzien. Wij zijn daarbij op weg gegaan naar een volledig nieuwe NotuBox met verbeterde en geoptimaliseerde functionaliteiten. Zo is het design vernieuwd en zijn functies zoals refreshen en delen van noties verbeterd.

NotuBox voor Windows

Om NotuBox voor meerdere systemen beschikbaar te maken, hebben wij NotuBox ook voor Windows 10 apparaten gebouwd. Gebruikmakend van moderne ontwikkeltechnieken hebben wij de bestaande NotuBox functies voor Windows 10 ontwikkeld waardoor gebruikers met Windows 10 laptops of tablets ook van NotuBox gebruik kunnen maken.

NotuBox voor Android

De vernieuwing van NotuBox voor Android is momenteel nog in volle gang. De nieuwe NotuBox voor Android zal dezelfde functionaliteiten bevatten die nu ook in de nieuwe iOS en Windows 10 versie van de papierloos vergaderapp zijn gebouwd. Over de release van de NotuBox voor Android devices ontvangen onze klanten binnenkort meer informatie.

Bij het ontwikkelen van de nieuwe versie van onze papierloos vergaderapp hebben wij verschillende verbeteringen doorgevoerd welke wij vanaf vandaag, donderdag 17 januari 2019, allemaal kunnen laten zien in de nieuwe NotuBox! Binnen deze nieuwe NotuBox zijn er verschillende functionaliteiten aangepast en geoptimaliseerd. Wij vertellen u hier graag meer over.

Waarom een nieuwe NotuBox?

Omdat wij bij NotuBiz constant bezig zijn met het doorontwikkelen van onze systemen zijn er de afgelopen jaren veel veranderingen doorgevoerd binnen Politiek Portaal, welke ook voor NotuBox gevolgen hadden. Zo hebben wij ons ontwikkelproces aangepast om gebruik te maken van de laatste technische mogelijkheden en zijn verschillende modules, zoals Dossiers en Parallelle Sessies, verder geoptimaliseerd. Deze aanpassingen wilden wij ook graag doorvoeren in NotuBox. Om de app daarnaast mooier, gebruiksvriendelijker en betrouwbaarder te maken, hebben wij ervoor gekozen om de NotuBox volledig te herzien en deze niet alleen voor iOS devices beschikbaar te stellen, maar ook voor apparaten met het Windows 10 besturingssysteem.

Wat zijn de voordelen voor u als gebruiker?

Voor NotuBox-gebruikers binnen uw organisatie is de nieuwe versie van NotuBox een stap naar de toekomst. Zo heeft u vanaf vandaag toegang tot een meer gebruiksvriendelijke, mooiere en toegankelijkere versie van NotuBox, maar zijn er ook verschillende prestatieverbeteringen doorgevoerd en nieuwe functionaliteiten toegevoegd waardoor papierloos vergaderen nog makkelijker gaat. Daarnaast is de nieuwe NotuBox gebouwd met moderne ontwikkelmethoden waardoor wij deze nu, maar ook in de toekomst, beter kunnen onderhouden. De nieuwe app biedt daarmee een uitstekende basis om NotuBox verder voor u te ontwikkelen en nieuwe functionaliteiten toe te voegen zodat u nóg makkelijker en efficiënter papierloos kunt vergaderen.


"De nieuwe NotuBox werkt zeer prettig. De nieuwe weergave van agenda's is zeer overzichtelijk en met de 'pull-to-refresh' functie is altijd de laatste versie van agenda's en documenten beschikbaar."


Anonieme test-gebruiker

Verbeterde functionaliteiten

Bent u benieuwd naar de verbeterde functionaliteiten waar u vanaf vandaag mee aan de slag kunt? In dit magazine lichten we verschillende features uit zodat u precies weet hoe u optimaal papierloos kunt vergaderen.

Handleidingen

Om u te helpen uw weg te vinden in de nieuwe NotuBox heeft NotuBiz verschillende handleidingen voor u gemaakt. Zo vindt u een online handleiding terug op onze website en kunt u deze tevens in PDF downloaden.

Puntjes op de i en vervanging NotuBox 3 voor iOS

Momenteel leggen wij de laatste hand aan de vernieuwde NotuBox voor zowel iOS als Windows 10 devices. De laatste puntjes worden op de i gezet en feedback van onze testklanten wordt verwerkt. In de NotuBox voor iOS wordt de knop naar de uitzending van vergaderingen nog toegevoegd binnen agenda's alsmede de mogelijkheid om vergaderingen toe te voegen aan uw eigen agenda. Vanaf vandaag, donderdag 17 januari 2019, kunt u echter al van de nieuwe NotuBox gebruikmaken en nóg makkelijker en prettiger papierloos vergaderen. De nieuwe versie van NotuBox is eenvoudig te downloaden in de Windows en Apple store.


De nieuwe NotuBox zal de huidige NotuBox 3 voor iOS vanaf maandag 1 april 2019 volledig vervangen. Vanaf 1 april is het niet meer mogelijk om NotuBox 3 voor iOS te gebruiken en dienen alle gebruikers op Apple iPads over te zijn gestapt op de nieuwe NotuBox. Om u te helpen uw weg te vinden in de gewijzigde functionaliteiten wordt de verbeterde NotuBox in dit magazine stap voor stap uitgelegd. Zo weet u precies waar u alles kunt vinden, hoe alles werkt én kunt u zonder problemen aan de slag met uw vergaderingen.

Wat staat er voor 2019 op de planning?

In 2019 gaan we verder met de doorontwikkeling van NotuBox voor iOS en Windows 10 en zullen naast verbeteringen ook nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd. Zo zal er worden gewerkt aan de verbetering en optimalisatie van notificaties binnen NotuBox, maar gaan wij ook aan de slag met de ontwikkeling van de modules Nieuwsberichten en Technische vragen. De publiekstoegang zal worden geïntegreerd met NotuBox waarmee de Publieksapp komt te vervallen. Daarnaast wordt er momenteel nagedacht over de nieuwe functionaliteiten met betrekking tot bestuurlijke besluitvorming en zult u daar binnenkort meer informatie over ontvangen.


In 2019 wordt tevens gestart met het ontwikkelen van een nieuwe Android versie van NotuBox.

Gebruikerstip

"Wilt u een document delen met iemand die geen NotuBox heeft? Dan kunt u nu heel gemakkelijk vanuit het document kiezen om deze te exporteren. U kunt het document dan bijvoorbeeld printen of mailen. Hierbij heeft u de keuze om dit met of zonder annotaties te doen."

Joyce van Leest

Product Owner