De NotuBiz Roadmap

Welkom op de officiële NotuBiz product roadmap. Op deze pagina vindt u een tijdlijn die een overzicht biedt van alle (nieuwe) producten en functionaliteiten die wij momenteel aan het ontwikkelen zijn en de komende maanden zullen worden gereleased.


Deze tijdlijn is een inschatting van het oplevertermijn van onze nieuwe producten en kan dus veranderen. Zodra wij meer weten over de exacte datum van beschikbaarheid zullen wij klanten daarvan op de hoogte stellen.


Naast deze nieuwe onderwerpen werken wij achter de schermen altijd aan verbeteringen en optimalisaties van het systeem. Houd onze onderhoudspagina in de gaten voor de laatste product updates.

Laatste versie 18 juni 2019

Wilt u meer weten over onze belangrijkste ontwikkelthema's voor 2019? Bekijk ook eens ons Roadmap Magazine!

Derde en vierde kwartaal 2019

AV-
koppeling

Met de AV-koppeling wordt er (indien mogelijk) in samenwerking met uw AV-leverancier een koppeling gerealiseerd tussen het AV-systeem en Politiek Portaal. Hierdoor realiseren we geautomatiseerd de uitwisseling van gegevens, waarmee de inhoud van beide systemen wordt verrijkt. Het digitale verslag kan daardoor verder worden geautomatiseerd en makkelijker en sneller worden opgesteld. Daarnaast bespaart het de griffie tijd, omdat dubbele handelingen overbodig worden.


Bestuurlijke besluitvorming Fase 2

Met Bestuurlijke besluitvorming kunt u eenvoudig de brug slaan tussen het college en de raad, waarbij u inzicht krijgt in de weg die een voorstel aflegt binnen de organisatie van begin tot eind. In de tweede fase van dit ontwikkeltraject wordt gewerkt aan de realisatie van functionaliteiten zoals paraferen, ondertekenen en inzicht in beleidshistorie. Hiermee wordt alle belangrijke informatie aan elkaar gekoppeld zodat het proces van agenderen tot archiveren volledig digitaal is in Politiek Portaal en NotuBox.

Record Management Fase 2

Met de module Record Management kunt u uw vergaderingen eenvoudig archiveren in Politiek Portaal. Zo bouwt u niet alleen een consistent archief op maar voldoet u ook aan de eisen van de Archiefwet. In de tweede fase van dit ontwikkeltraject wordt gewerkt aan de realisatie van diverse functies ten behoeve van recordmanagement zoals Vernietiging, Logging en Rapportage. Samen met de Bevriezingsfunctionaliteit wordt het hiermee mogelijk om informatie in politieke context te archiveren en tevens toegankelijk te houden.

Zoeken in NotuBox

In NotuBox voor iOS is het binnenkort mogelijk om door de gehele papierloos vergaderapp te zoeken. Er wordt een een mooie uitgebreide zoekfunctie ingebouwd zoals gebruikers gewend zijn op de Politiek Portaal website. Resultaten worden in NotuBix dan ook in context weergegeven. Hierbij worden recente zoekopdrachten onthouden en is het met de aankomende releases ook mogelijk om de resultaten te sorteren en filteren. De zoekfunctie in NotuBox zal stapgewijs verder worden uitgebreid.

Attenderingen verbetering

De afgelopen tijd zijn wij binnen NotuBiz bezig geweest met het inventariseren van de feedback op de module Attenderingen om de functionaliteiten binnen de module naar uw wensen en behoeften te kunnen verbeteren. Momenteel zijn we bezig met het uitwerken van de bevindingen uit een co-creatiesessie met diverse klanten en de benodigde verbeterde functionaliteiten binnen de module. Na het zomerreces zal vervolgens begonnen worden aan de ontwikkeling van deze functionaliteiten.

Tweede kwartaal 2019

Personen-beheer

Met het vernieuwde Personenbeheer kunt u als beheerder accounts van gebruikers zelf aanmaken en wijzigen. Ook kunt u in het duidelijke overzicht eenvoudig zien welke gebruikers er binnen uw organisatie een account hebben en welke rechten en rollen deze gebruikers hebben. Hiermee heeft u het beheer volledig in eigen hand. Klanten met Politiek Portaal Beheer kunnen zich nu alvast aanmelden voor het nieuwe Personenbeheer dat tijdens het zomerreces uitgerold zal worden.

Publieke NotuBox

Naast de toegang voor geregistreerde gebruikers binnen uw organisatie, kent NotuBox ook de publiekstoegang. De publiekstoegang voor iOS devices is vanaf juni geïntegreerd in NotuBox. Door als burger in te loggen kan een ieder NotuBox gebruiken om stukken van zijn of haar gemeente, provincie en/of waterschap te zien. Gebruikers van de publieksapp kunnen ook bij buurgemeenten kijken wat daar speelt. De oude publieksapp komt hiermee te vervallen en zal uit de store verdwijnen.

Live-ondertiteling

Met Live ondertiteling van NotuBiz kunt u uw live uitzending via slimme spraakherkenningssoftware volledig geautomatiseerd laten ondertitelen. Op basis van geavanceerde spraakherkenningstechnieken kunnen wij live ondertiteling van uw politieke vergadering genereren en toevoegen aan het digitale verslag. Hiermee wordt de toegankelijkheid voor mensen met een beperking ook tijdens de vergadering vergroot.

Bestuurlijke Besluitvorming Fase 1

Met de module Bestuurlijke besluitvorming kunt u eenvoudig de brug slaan tussen het college en de raad, waarbij u inzicht krijgt in de weg die een voorstel aflegt binnen de organisatie van begin tot eind. De eerste functionaliteiten die wij daarvoor hebben ontwikkeld, zijn de modules Raadsvoorstellen en Collegevoorstellen. Hiermee worden voorstellen vanuit de raad of het college in een overzichtelijke lijst getoond, inclusief alle relevante informatie voor de interpretatie van het voorstel.

Record Management Fase 1

Met de module Record Management kunt u uw vergaderingen eenvoudig archiveren in Politiek Portaal. Zo bouwt u niet alleen een consistent archief op maar voldoet u ook aan de eisen van de Archiefwet. Samen met diverse klanten hebben wij in het tweede kwartaal van 2019 aan de functionaliteit van Bevriezing gewerkt. Hiermee bieden we u de mogelijkheid om vergaderingen en bijbehorende documenten in de politieke context van bespreking te bevriezen om authenticiteit van informatie te waarborgen.

Eerste kwartaal 2019

StUF-ZKN koppeling 2

Vanaf januari biedt NotuBiz klanten de mogelijkheid om besluiten vanuit het raadsinformatiesysteem terug te sturen naar het zaaksysteem door middel van een koppeling op basis van de StUF-ZKN standaard.

Ondertiteling On Demand

Met module ondertiteling On Demand kunt u snel en eenvoudig, via onze slimme spraakherkenningssoftware, achteraf ondertiteling laten genereren en toevoegen aan het digitale verslag van uw vergaderingen.

Technische vragen

Met de module Technische vragen kunnen de technische vragen vanuit de raad en antwoorden daarop vanuit het college of de organisatie op een duidelijke, overzichtelijke én eenvoudig terugvindbare wijze worden geordend.

NotuBox voor Android

Vanaf maart is de nieuwe versie van NotuBox voor Android beschikbaar. Deze versie beschikt over dezelfde functionaliteiten zoals u gewend bent in de iOS en Windows applicaties.

December 2018

Zaaksysteem koppelingen

Indien u gebruik maakt van het zaaksysteem van Decos of Green Valley kunt u met Politiek Portaal Connect nu eenvoudig koppelen met het raadsinformatiesysteem van NotuBiz.

StUF-ZKN koppeling 1

Vanaf december biedt NotuBiz klanten de mogelijkheid om eenvoudig documenten vanuit het zaaksysteem te importeren in Politiek Portaal door middel van een koppeling op basis van de StUF-ZKN standaard.

NotuBox voor iOS

In december is de nieuwe NotuBox voor iOS geïntroduceerd. In de nieuwe NotuBox hebben wij verschillende optimalisaties uitgevoerd om de prestatie van de vergaderapp te verbeteren. Tevens biedt de verbeterde NotuBox verschillende vernieuwde features.