De NotuBiz Roadmap

Welkom op de officiële NotuBiz product roadmap. Op deze pagina vindt u een tijdlijn die een overzicht biedt van alle (nieuwe) producten en functionaliteiten die wij momenteel aan het ontwikkelen zijn en de komende maanden zullen worden gereleased.


Deze tijdlijn is een inschatting van het oplevertermijn van onze nieuwe producten en kan dus veranderen. Zodra wij meer weten over de exacte datum van beschikbaarheid zullen wij klanten daarvan op de hoogte stellen.


Naast deze nieuwe onderwerpen werken wij achter de schermen altijd aan verbeteringen en optimalisaties van het systeem. Houd onze onderhoudspagina in de gaten voor de laatste product updates.

Laatste versie 11 oktober 2019

Wilt u meer weten over onze belangrijkste ontwikkelthema's voor 2019? Bekijk ook eens ons Roadmap Magazine!

Vierde kwartaal 2019

Record Management Fase 3

Met de module Record Management kunt u uw digitale archiefbescheiden eenvoudig bewaren en beheren in Politiek Portaal. In de derde fase van dit ontwikkeltraject gaan we werken aan diverse belangrijke functionaliteiten voor een goed archiefbeheer en juist recordmanagement, zoals onder andere de mogelijkheid om informatie te vernietigen en documenten bij overbrenging te beperken in de openbaarheid. Ook de functionaliteiten voor de archivaris worden ontwikkeld, waarbij we dankbaar gebruikmaken van de feedback van onze co-creatie klanten Altena, Ede, Schiedam en Veere.

Bestuurlijke besluitvorming Fase 3

Met Bestuurlijke besluitvorming kunt u eenvoudig de brug slaan tussen het college en de raad, waarbij u inzicht krijgt in de weg die een voorstel aflegt binnen de organisatie van begin tot eind. In de derde fase van dit ontwikkeltraject wordt gewerkt aan de realisatie van functionaliteiten zoals paraferen, digitaal ondertekenen (in samenwerking met ValidSign) en inzicht in de beleidshistorie. Hiermee wordt alle belangrijke informatie aan elkaar gekoppeld zodat het proces van agenderen tot archiveren volledig digitaal is in Politiek Portaal en NotuBox.


AV-
koppeling Fase 2

Met de AV-koppeling wordt er (indien mogelijk) in samenwerking met uw AV-leverancier een koppeling gerealiseerd tussen het AV-systeem en Politiek Portaal. In de tweede fase van dit ontwikkeltraject wordt gewerkt aan de ontwikkeling omtrent de uitwisseling van sprekersmomenten tussen het AV-systeem en Politiek Portaal.


Samen met gemeentes Den Haag en Amsterdam en Arbor Media wordt verder gekeken naar een optimale inrichting van het werkproces en de functionaliteiten die daarvoor benodigd zijn.

Nieuwe features in NotuBox

Voor NotuBox werken wij momenteel aan de ontwikkeling van diverse leuke features. Zo wordt het inlogscherm voorzien van een nieuw design en zijn we bezig met de mogelijkheid om in te loggen met de vingerafdruk of via gezichtsherkenning.


Vanaf het derde kwartaal is het ook mogelijk om in onze Klankbordgroep samen met andere gebruikers en NotuBiz na te denken over de toekomst van NotuBox. U kunt zich hiervoor altijd vrijblijvend aanmelden! Een eerste bijeenkomst staat gepland voor 20 november.

Derde kwartaal 2019

Attenderingen module verbetering

De afgelopen tijd zijn wij binnen NotuBiz bezig geweest met het inventariseren van de feedback op de module Attenderingen om de functionaliteiten binnen de module naar uw wensen en behoeften te kunnen verbeteren. In het derde kwartaal hebben we voornamelijk de bevindingen uit een co-creatiesessie met diverse klanten uitgewerkt en de benodigde verbeterde functionaliteiten binnen de module in kaart gebracht. Er zijn designs gemaakt voor de vernieuwde module en er is gestart met de benodigde ontwikkelingen in samenspraak met diverse klanten.Bestuurlijke besluitvorming Fase 2

Met Bestuurlijke besluitvorming kunt u eenvoudig de brug slaan tussen het college en de raad, waarbij u inzicht krijgt in de weg die een voorstel aflegt binnen de organisatie van begin tot eind. In de tweede fase van dit ontwikkeltraject is gewerkt aan diverse functionaliteiten. Zo is het nu mogelijk om voorstellen te importeren in Politiek Portaal en te agenderen op vergaderingen. Daarnaast is het voor portefeuillehouders mogelijk om collegevoorstellen op de B&W agenda te accorderen via NotuBox en kan het proces volledig gedigitaliseerd worden doorlopen.

Record Management Fase 2

Met de module Record Management kunt u uw digitale archiefbescheiden eenvoudig bewaren en beheren in Politiek Portaal. In de tweede fase van dit ontwikkeltraject hebben we gewerkt aan de mogelijkheid om bewaar- en overdrachtstermijnen in te stellen voor informatie o.b.v. gremia. Samen met de Bevriezingsfunctionaliteit uit fase 1 wordt het hiermee mogelijk om informatie beveiligd tegen wijzigingen te bewaren en tevens te beheren o.b.v. de selectielijst. Meer weten over digitale archivering? Lees meer in ons nieuwe whitepaper!

AV-koppeling Fase 1

Samen met gemeentes Den Haag en Amsterdam is NotuBiz met Arbor Media een project gestart om een live AV-koppeling te ontwikkelen. Met deze koppeling wordt integratie gerealiseerd tussen het AV-systeem en Politiek Portaal. Zo kunnen gegevens live uitgewisseld worden om optimaal gebruik te maken van alle aanwezige informatie in beide systemen. Hierdoor kan het digitale verslag sneller worden opgesteld en zijn dubbele handelingen overbodig waardoor de griffie tijd bespaart. In fase 1 van dit project is de uitwisseling van data m.b.t. agenda’s en stemmingen gerealiseerd.

Zoeken in NotuBox

In NotuBox voor iOS devices (versie iOS 11 of hoger) is het sinds 12 augustus mogelijk om door de gehele papierloos vergaderapp te zoeken. Er is een mooie uitgebreide zoekfunctie ingebouwd zoals gebruikers gewend zijn op de Politiek Portaal website. Resultaten worden in NotuBox dan ook in context weergegeven. Hierbij worden recente zoekopdrachten onthouden en kan worden geselecteerd op relevantie.


De zoekfunctie in NotuBox zal stapgewijs verder worden uitgebreid met bijv. filteropties.

Tweede kwartaal 2019

Personen-beheer

Met het vernieuwde Personenbeheer kunt u als beheerder accounts van gebruikers zelf aanmaken en wijzigen. Ook kunt u in het duidelijke overzicht eenvoudig zien welke gebruikers er binnen uw organisatie een account hebben en welke rechten en rollen deze gebruikers hebben. Hiermee heeft u het beheer volledig in eigen hand. Klanten met Politiek Portaal Beheer kunnen zich nu alvast aanmelden voor het nieuwe Personenbeheer dat tijdens het zomerreces uitgerold zal worden.

Publieke NotuBox

Naast de toegang voor geregistreerde gebruikers binnen uw organisatie, kent NotuBox ook de publiekstoegang. De publiekstoegang voor iOS devices is vanaf juni geïntegreerd in NotuBox. Door als burger in te loggen kan een ieder NotuBox gebruiken om stukken van zijn of haar gemeente, provincie en/of waterschap te zien. Gebruikers van de publieksapp kunnen ook bij buurgemeenten kijken wat daar speelt. De oude publieksapp komt hiermee te vervallen en zal uit de store verdwijnen.

Live-ondertiteling

Met Live ondertiteling van NotuBiz kunt u uw live uitzending via slimme spraakherkenningssoftware volledig geautomatiseerd laten ondertitelen. Op basis van geavanceerde spraakherkenningstechnieken kunnen wij live ondertiteling van uw politieke vergadering genereren en toevoegen aan het digitale verslag. Hiermee wordt de toegankelijkheid voor mensen met een beperking ook tijdens de vergadering vergroot.

Bestuurlijke Besluitvorming Fase 1

Met de module Bestuurlijke besluitvorming kunt u eenvoudig de brug slaan tussen het college en de raad, waarbij u inzicht krijgt in de weg die een voorstel aflegt binnen de organisatie van begin tot eind. De eerste functionaliteiten die wij daarvoor hebben ontwikkeld, zijn de modules Raadsvoorstellen en Collegevoorstellen. Hiermee worden voorstellen vanuit de raad of het college in een overzichtelijke lijst getoond, inclusief alle relevante informatie voor de interpretatie van het voorstel.

Record Management Fase 1

Met de module Record Management kunt u uw digitale archiefbescheiden eenvoudig bewaren en beheren in Politiek Portaal. Zo kunt u niet alleen eenvoudig informatie archief klaar maken, maar voldoet u ook aan de eisen van de Archiefwet. Samen met diverse klanten hebben wij in het tweede kwartaal van 2019 aan de functionaliteit van Bevriezing gewerkt. Hiermee bieden we u de mogelijkheid om vergaderingen en bijbehorende documenten in de politieke context van bespreking te bevriezen om authenticiteit van informatie te waarborgen.

Eerste kwartaal 2019

StUF-ZKN koppeling 2

Vanaf januari biedt NotuBiz klanten de mogelijkheid om besluiten vanuit het raadsinformatiesysteem terug te sturen naar het zaaksysteem door middel van een koppeling op basis van de StUF-ZKN standaard.

Ondertiteling On Demand

Met module ondertiteling On Demand kunt u snel en eenvoudig, via onze slimme spraakherkenningssoftware, achteraf ondertiteling laten genereren en toevoegen aan het digitale verslag van uw vergaderingen.

Technische vragen

Met de module Technische vragen kunnen de technische vragen vanuit de raad en antwoorden daarop vanuit het college of de organisatie op een duidelijke, overzichtelijke én eenvoudig terugvindbare wijze worden geordend.

NotuBox voor Android

Vanaf maart is de nieuwe versie van NotuBox voor Android beschikbaar. Deze versie beschikt over dezelfde functionaliteiten zoals u gewend bent in de iOS en Windows applicaties.

December 2018

Zaaksysteem koppelingen

Indien u gebruik maakt van het zaaksysteem van Decos of Green Valley kunt u met Politiek Portaal Connect nu eenvoudig koppelen met het raadsinformatiesysteem van NotuBiz.

StUF-ZKN koppeling 1

Vanaf december biedt NotuBiz klanten de mogelijkheid om eenvoudig documenten vanuit het zaaksysteem te importeren in Politiek Portaal door middel van een koppeling op basis van de StUF-ZKN standaard.

NotuBox voor iOS

In december is de nieuwe NotuBox voor iOS geïntroduceerd. In de nieuwe NotuBox hebben wij verschillende optimalisaties uitgevoerd om de prestatie van de vergaderapp te verbeteren. Tevens biedt de verbeterde NotuBox verschillende vernieuwde features.