De nieuwe NotuBox

Het werken met NotuBox is nu nóg gebruiksvriendelijker! Op deze pagina vindt u verschillende punten die wij voor u hebben verbeterd om makkelijker en prettiger papierloos te vergaderen.

Nieuw en overzichtelijk design

In de Nieuwe NotuBox hebben we het design en gebruiks-vriendelijkheid van de app verbeterd. Dit is vooral terug te zien in de weergave van de agenda’s en de mappen. In de agenda is op een overzichtelijke manier alle informatie over een specifiek evenement terug te vinden. Zo wordt de algemene informatie inclusief metadata vanuit Politiek Portaal, alle agendapunten inclusief bijgevoegde documenten en de gemaakte notities weergeven. Met de nieuwe weergave van mappen is het in één opslag duidelijk hoeveel mappen er per gremium aanwezig zijn en kunt u vanuit het overzicht doorklikken naar de verschillende mappen en bijbehorende documenten.

Markeren en tekenen in documenten

Met de nieuwe NotuBox kunt u eenvoudig markeringen en tekeningen maken. Als u tekst wilt markeren, dan houdt u uw vinger enige tijd op de plaats van de tekst die u wilt markeren. Er verschijnt dan een selectie box op de betreffende tekst en er opent een menu. In het menu kunt u de gewenste markering kiezen, zoals markeren, onderstrepen en doorhalen. U kunt ook tekenen in een document. De kleur, dikte en transparantie van de lijnen kunt u instellen via het menu dat u kunt openen met het gekleurde rondje.

Importeren en exporteren van documenten

In de nieuwe NotuBox kunt u nu rechtstreeks documenten in uw persoonlijke mappen plaatsen vanuit de opslag van of een andere applicatie op uw device. Tevens heeft u de optie om documenten te exporteren. Met deze functie kunt u documenten openen in andere applicaties op uw device of bijvoorbeeld mailen of afdrukken. Documenten kunnen geëxporteerd worden mét of zonder notities.

Verbeterde zoekfunctionaliteit

In de nieuwe NotuBox is het zoeken in documenten verbeterd. Als u zoekt in een document op een bepaald woord of een groep woorden, dan verschijnt terwijl u typt een lijst met resultaten. De gevonden resultaten worden in de context van de tekst weergegeven. Met de verbeterde zoekfunctie in de nieuwe NotuBox zoekt u daarnaast niet alleen door de tekst van het document, maar ook door de tekst van gemaakte en ontvangen notities. Zo kunt u eenvoudig bepaalde onderwerpen of stukken (terug)vinden.

Recente notities overzicht

In het ‘Recente notities’ overzicht in NotuBox vindt u een overzichtelijke lijst van alle recent gemaakte en ontvangen notities. Hierbij is te zien op welke datum en tijd de notitie is aangemaakt, binnen welk document of agendapunt en vanuit welke agenda deze is gemaakt, wat de inhoud van de notitie is en door wie deze is aangemaakt. Zo kunt u in één oogopslag zien waar u opmerkingen over heeft geplaatst en waar u eventueel op moet reageren.

Gebruikerstip

"In een document kunt u ook een overzicht openen van alle pagina’s. Je kunt dan in één oogopslag zien op welke pagina’s notities en/of markeringen staan. Zo hoeft u niet door het document te zoeken waar de volgende notitie staat!"

Marcel ter Haar

Consultant