NotuBox voor Windows 10 is live!

Vanaf 23 januari is NotuBox beschikbaar voor Windows 10. U kunt NotuBox nu ook gebruiken op Windows 10 tablets, laptops en desktops. Door deze uitbreiding van de ondersteunde besturingssystemen kunnen wij meer gebruikers faciliteren met als doel om u optimaal van dienst te zijn. Nu, maar ook in de toekomst! Met deze eerste release maakt NotuBox het mogelijk om papierloos te vergaderen op Windows 10 apparaten. Zo kunt u de vergaderkalender raadplegen en daarnaast kunt u de vergaderagenda's en de bijbehorende documenten inzien. In 2018 zullen de ontwikkelingen voor Windows 10 verdergaan om een app te leveren die evenveel functionaliteit biedt als NotuBox voor iOS en Android. In deze update vertellen wij u graag meer over de eerste release van NotuBox voor Windows 10.

Functionaliteiten

Binnen de Windows 10-app van NotuBox zijn er in de eerste release verschillende functionaliteiten aanwezig waar u gebruik van kunt maken. Zo zijn de vergaderkalender en agenda's beschikbaar, kunt u PDF-documenten raadplegen en is het mogelijk om notities te maken en te delen bij agendapunten. Daarnaast zijn de Gedeelde mappen beschikbaar en kunt u uw persoonlijk archief aanleggen in de Persoonlijk mappen. Ook worden accounts met rollen bij meerdere organisaties ondersteund.


Functionaliteiten zoals Vergadermappen, het maken van notities en markeringen in PDF-documenten en modules zoals Schriftelijke Vragen en Parallelle Sessies zijn nu in ontwikkeling en zullen in de loop van de aankomende maanden worden toegevoegd. Hieronder zijn enkele van de beschikbare functies uitgelicht.

Meerdere rollen en organisaties

Voor Windows 10 gebruikers is het mogelijk om in NotuBox meerdere rollen binnen één organisatie te vervullen. Het is daarnaast ook mogelijk om verschillende rollen bij meerdere organisaties te vervullen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meerdere rollen voor verschillende gemeenschappelijke regelingen.

Persoonlijke en Gedeelde mappen

Via het hoofdmenu komt u gemakkelijk bij uw Persoonlijke mappen en de Gedeelde mappen. In uw Persoonlijke mappen kunt u uw persoonlijk archief opbouwen, zonder dat anderen dit kunnen inzien. In Persoonlijk mappen kunt u tevens naar wens mappen aanmaken en PDF-documenten toevoegen. Gedeelde mappen zijn door een hele groep, bijvoorbeeld uw fractie, te bekijken.

De kalender

In het kalenderscherm vindt u een overzicht van alle vergaderingen binnen een ingestelde periode. Binnen deze kalender heeft u navigatiemogelijkheden om naar de gewenste datum te navigeren. Door op een activiteit te klikken, opent de agenda. In het geval dat er geen agenda voor de betreffende activiteit is, opent er een pop-up met evenement informatie.

De agenda en bijlagen

In de agenda vindt u overzichtelijk alle informatie van een evenement. Onder de algemene evenement informatie worden bijlagen weergegeven die niet aan een specifiek agendapunt gekoppeld zijn. Onder deze informatie worden de agendapunten weergegeven. Bij de agendapunten kunt u aan de documentindicator achter de agendapunttitel zien of/en hoeveel bijlagen er aan dit agendapunt hangen. Aan de notitie-indicator achter de agendapunttitel kunt u tevens zien of/en hoeveel notities er bij een agendapunt aanwezig zijn.

Notities maken en delen

U kunt bij agendapunten notities maken. In een agendapunt klikt u op de knop 'Maak notitie' om een persoonlijke notitie te maken. Vervolgens kunt u de notitie delen met andere personen in uw fractie.

Wanneer worden er meer functionaliteiten toegevoegd?

Met periodieke releases worden er nieuwe onderdelen van NotuBox opgeleverd en wordt de app geoptimaliseerd. Wij passen de Agile-werkwijze toe op de ontwikkelingen omtrent NotuBox voor Windows 10. Wij werken er momenteel hard aan om de module Schriftelijke Vragen voor u gereed te maken. Ook verschillende andere functionaliteiten zijn in ontwikkeling. Via dit magazine zullen wij u op de hoogte houden van nieuwe Windows 10 releases en de functionaliteiten die u daarin kunt verwachten.

Download NotuBox Windows 10

Wilt u NotuBox uitproberen op uw Windows 10 tablet, laptop of desktop? Download NotuBox in de Windows Store.