De ontwikkeling van NotuBox

NotuBiz is achter de schermen altijd bezig met verbeteringen en ontwikkelingen. Zo ook voor NotuBox. Wij hebben ervoor gekozen om de iOS applicatie in zijn geheel onder de loep te nemen om uw gebruikerservaring met NotuBox op iPad te verbeteren. Deze verbeteringen zullen wij laten zien in NotuBox versie 4. Gedurende de ontwikkeling van NotuBox zal NotuBox 3 beschikbaar blijven in de Apple Store. U kunt de nieuwe versie dus binnenkort vrijblijvend uitproberen op uw iPad! Ook is NotuBox voor Windows 10 in ontwikkeling om iedere gebruiker te kunnen faciliteren op zowel tablet als op desktop of laptop. Wij vertellen u hier graag meer over.

Waarom een nieuwe NotuBox?

Bij NotuBiz zijn wij constant bezig met het doorontwikkelen van onze systemen. Met de invoering van het Politiek Portaal zijn er veel veranderingen doorgevoerd, welke ook voor NotuBox gevolgen hadden. Sinds die tijd hebben wij niet stil gezeten en zijn onze modules, zoals Dossiers en Parallelle Sessies, verder geoptimaliseerd. Deze aanpassingen worden ook doorgevoerd in NotuBox. Om de app mooier, gebruiksvriendelijker en betrouwbaarder te maken, hebben wij ervoor gekozen om de iOS versie van NotuBox volledig te herzien. Met het oog op de toekomst zijn wij ook bezig met de ontwikkeling van NotuBox voor Windows 10 zodat NotuBox voor iedere gebruiker beschikbaar is.

Wat hebben gebruikers hier aan?

Voor NotuBox-gebruikers zijn de nieuwe versies van NotuBox een stap naar de toekomst. Met de komst van NotuBox voor Windows 10 is NotuBox op ieder gangbaar modern besturingssysteem te raadplegen. Gebruikers die nu werken met Windows 10 kunnen vanaf 2018 op hun tablet de NotuBox gebruiken en eenvoudig papierloos vergaderen. Gebruikers van de huidige iOS versie krijgen vanaf 2018 toegang tot een meer gebruiksvriendelijke, mooiere en toegankelijkere versie van NotuBox.

iOS , Windows en Android

In 2018 is het niet alleen mogelijk om NotuBox op iOS en Android te gebruiken, maar ook op Windows apparaten. Ons doel? Zorgen dat de NotuBox op ieder populair device en ieder gangbaar besturingssysteem te gebruiken is.

Meer weten?

WIlt u meer weten over de nieuwe NotuBox of NotuBox voor Windows 10? Onze medewerkers staan u graag te woord.


Wanneer gaat de nieuwe NotuBox live?

Momenteel zijn wij hard bezig om een eerste versie van NotuBox voor Windows 10 te lanceren in januari 2018. Met deze eerste release kunt u NotuBox gebruiken om papierloos te vergaderen. Zo kunt u de kalender raadplegen en vergaderagenda's en bijbehorende documenten inzien. In 2018 zullen de ontwikkelingen voor Windows verdergaan om een app te leveren die dezelfde functionaliteit biedt als de iOS-versie van NotuBox.


Ook de ontwikkelingen voor de nieuwe iOS-versie zijn in volle gang. Begin 2018 zal een eerste versie van NotuBox 4 worden opgeleverd, waarna periodiek nieuwe releases zullen plaatsvinden met nieuwe features. Naast deze nieuwe versie van NotuBox blijft ook de huidige versie, NotuBox 3, in de Apple Store beschikbaar zodat u zelf kunt bepalen wanneer u over wilt gaan. Er zullen dus twee versies van NotuBox in de Apple Store staan. Gedurende deze hele periode houden wij u via dit magazine op de hoogte van de vorderingen.

Hoe ziet het proces eruit?

Binnen NotuBiz werken wij Agile. Dat betekent dat wij ons productontwikkelingstraject opbreken in korte, overzichtelijke ontwikkelcycli. Met onze periodieke releases worden er delen van nieuwe ontwikkelingen opgeleverd of geoptimaliseerd. Op deze manier zijn wij in staat om onze projecten snel aan te passen aan wijzigende situaties of klantwensen. Ook met NotuBox werken wij op deze manier. Dit betekent dat wij periodiek een deel van de app opleveren en daarmee NotuBox dus telkens beter en functioneler maken.