NotuBox voor Windows 10 nu compleet!

Vanaf afgelopen 3 oktober zijn alle functionaliteiten van NotuBox beschikbaar voor Windows 10. U kunt NotuBox dus nu ook compleet gebruiken op Windows 10 tablets, laptops en desktops. Door deze uitbreiding van de ondersteunde besturingssystemen kunnen wij meer gebruikers faciliteren met als doel om u optimaal van dienst te zijn. Met deze grote release maakt NotuBox het mogelijk om volledig papierloos te vergaderen op Windows 10 apparaten. Zo kunt u de vergaderkalender raadplegen en de vergaderagenda's en bijbehorende documenten inzien, maar ook notities delen, tekeningen en markeringen maken in documenten, zoeken in de agenda's en modules zoals parallelle sessies en dossiers raadplegen. In deze update vertellen wij u graag meer over de derde release van NotuBox voor Windows 10.

Functionaliteiten

Binnen de Windows 10-app van NotuBox zijn er in deze derde release verschillende nieuwe functionaliteiten aanwezig waar u gebruik van kunt maken. In de eerste en tweede release waren de vergaderkalender, de agenda's en de vergadermappen al beschikbaar, kon u PDF-documenten raadplegen, was het mogelijk om externe documenten in uw persoonlijke mappen te plaatsen en notities te maken en delen bij agendapunten. In deze derde officiële release kunt u vanaf heden gebruik maken van alle functionaliteiten die ook beschikbaar zijn in de huidige NotuBox voor iOS devices. Zo kunt u nu ook notities delen in documenten, markeren en tekenen in documenten, is er een overzicht beschikbaar van de notities in een document, is het mogelijk om te zoeken in de agenda's, kunt u uitzendingen raadplegen en kunnen parallelle sessies en dossiers eenvoudig worden geraadpleegd.


In een volgende release zullen nog verschillende prestatieverbeteringen worden doorgevoerd. Zo wordt de functie van het markeren van tekst in documenten verbeterd, optimaliseren we het opslaan van tekeningen en markeringen en maken we het mogelijk om notities uit dossiers te openen vanuit het recente notities overzicht. Hieronder zijn enkele van de nieuwe functies uitgelicht.

Notities delen in documenten

In NotuBox kunt u nu notities delen in documenten. Met de Deel-knop rechts bovenin het notitiescherm kunt u uw notitie delen met anderen. Nadat u op de Deel-knop klikt, opent zich een scherm waarin u personen kunt selecteren waarmee u uw notitie wilt delen. Nadat u de juiste personen heeft gekozen, klikt u op ‘Selecteren’. Op de Deel-knop verschijnt een badge welke aangeeft met hoeveel personen u de notitie gaat delen. Klik vervolgens op ‘Opslaan’ om uw notitie te delen.

Markeren en tekenen in documenten

Met de NotuBox voor Windows kunt u markeringen en tekeningen maken in documenten. Als u tekst wilt markeren, dan houdt u uw vinger enige tijd op de plaats van de tekst die u wilt markeren. Er verschijnt dan een selectie box op de betreffende tekst en er opent een menu. In het menu kunt u de gewenste markering kiezen, zoals markeren, onderstrepen en doorhalen. U kunt ook tekenen in een document. De kleur, dikte en transparantie van de lijnen kunt u instellen via het menu dat u kunt openen met het gekleurde rondje.

Overzicht van notities in een document

In een document is het mogelijk om een overzicht weer te geven van alle gemaakte en ontvangen notities. Dit overzicht vindt u door te klikken op het dubbele tekstwolk-icoon rechtsboven in de PDF-reader. Hiermee opent u een venster waarin de door u gemaakte, maar ook de door u ontvangen, notities overzichtelijk op volgorde worden getoond.

Zoeken in de agenda

In agenda's is het mogelijk om te zoeken op een bepaald woord of een groep woorden. Rechtsboven in het scherm bevindt zich een zoekvenster waarin u een zoekterm kunt opgeven. Vervolgens verschijnt een lijst met resultaten gesorteerd op de agendapunt volgorde binnen de agenda. De gevonden resultaten worden in een overzichtelijke lijst weergegeven waarbij is aangegeven of het om een agendapunt of bijlage gaat.

Parallelle sessies

Met de module Parallelle sessies worden vergaderingen met dezelfde tijden in een overzicht naast elkaar, per vergaderzaal en op tijd weergegeven zodat gemakkelijk is te zien wanneer welke vergadering plaats vind, wat er wordt besproken en waar overlappingen zijn. Parallelle sessies worden in NotuBox voor Windows nu even overzichtelijk weergegeven als binnen Politiek Portaal. In één oogopslag is te zien in welke zalen tegelijk vergaderd wordt en welke onderwerpen behandeld worden.

Dossiers

Als uw organisatie de module Dossiers afneemt, dan ziet u deze ook terug in NotuBox. Dossiers zijn te openen via het menu. De module opent met een lijst met alle beschikbare dossiers. Door te tikken op een dossier wordt deze geopend en verschijnt extra informatie over het dossier en krijgt u een overzicht van alle bestanden en mappen in het betreffende dossier. Net als bij agendapunten, kunnen er in de documenten van dossiers notities gemaakt worden.

Uitzendingen

Als er van een vergadering een uitzending beschikbaar is binnen Politiek Portaal kan deze vanuit de agenda in NotuBox eenvoudig geopend worden. De uitzending speelt af binnen de app en door te klikken op agendapunten kan door de uitzending genavigeerd worden zoals dat ook via Politiek Portaal kan.

Wanneer worden er meer functionaliteiten toegevoegd?

Met periodieke releases worden er nieuwe onderdelen van NotuBox opgeleverd en wordt de app geoptimaliseerd. Wij passen de Agile-werkwijze toe op de ontwikkelingen omtrent NotuBox voor Windows 10. Wij werken er momenteel hard aan om de laatste puntjes op de i te zetten voor de NotuBox voor Windows 10. Daarnaast zijn wij bezig met de rebuild van NotuBox voor iOS devices. Binnenkort hoort u meer van ons over de toekomstige ontwikkelingen van NotuBox. Houdt uw mailbox in de gaten voor meer informatie.

Download NotuBox Windows 10

Wilt u NotuBox gebruiken op uw Windows 10 tablet, laptop of desktop? Download NotuBox in de Windows Store.