Regelgeving omtrent digitale toegankelijkheid en ondertiteling

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Vanaf 1 juli 2018 is het 'Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid' in werking getreden. Het Tijdelijk besluit maakt deel uit van het rijksbeleid gericht op een inclusieve benadering van digitale overheidsdienstverlening. Uitgangspunt daarbij is dat mensen met en zonder beperking op gelijke basis moeten kunnen deelnemen aan de maatschappij. De content van overheidswebsites moet dan ook door iedereen kunnen worden gebruikt, ook door mensen met een beperking.

Het besluit verplicht zo alle overheidsinstanties, waaronder gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen om de toegankelijkheid van hun websites voor mensen met een beperking te waarborgen.


Omdat de digitale verslagen van politieke vergaderingen onderdeel uitmaken van de overheidswebsites van diverse overheidsinstanties valt ook deze informatie onder het Tijdelijk besluit.

Ondertitelingsverplichting voor overheidsinstanties

In het Tijdelijk besluit is daarnaast opgenomen dat audio en video materiaal met geluid toegankelijk moeten worden gemaakt voor mensen met een beperking, in het bijzonder voor doven en slechthorenden. Dit betekent ook dat de audio of video opname binnen alle (nieuwe) gepubliceerde digitale verslagen van politieke vergaderingen toegankelijk moeten zijn voor een ieder met een auditieve beperking.

Het Tijdelijk besluit zegt hier verder over dat het voor (vooraf opgenomen) audio- en/of video fragmenten in de rede ligt om deze toegankelijk te maken door middel van ondertiteling of een transcript. Dit betekent dat het Tijdelijk besluit het vanzelfsprekend, en dus verplicht, beschouwt dat ondertiteling of een transcript aanwezig of raadpleegbaar is bij audio(visuele) informatiestukken.

Ondertiteling en uw organisatie

Voor uw organisatie als gemeente, provincie of waterschap geldt dus dat er voor de digitale verslagen van uw politieke vergaderingen een transcript of ondertiteling (achteraf) beschikbaar moet zijn bij de audio of video opname om uw politieke vergaderingen voor personen met een beperking toegankelijk te maken.

Deze verplichting zal voor alle websites van overheidsinstanties, waaronder uw Politiek Portaal pagina, in de loop van 2019 en 2020 gaan gelden waardoor een tijdige voorbereiding vanuit gemeenten, waterschappen en provincies van groot belang is om op de juiste manier aan deze wetgeving te kunnen voldoen.

Wat zijn de mogelijkheden van ondertiteling?