Amsterdamse raadsvergaderingen als eerste in Nederland live te volgen door doven en slechthorenden

“De stad Amsterdam vindt het belangrijk dat de raads- en commissievergaderingen zo toegankelijk mogelijk zijn voor zo veel mogelijk mensen.”

Gemeenteraad van Amsterdam maakt samen met NotuBiz live ondertiteling mogelijk

Op 13 februari jl. vond de tweede raadsvergadering van 2019 plaats voor de Amsterdamse gemeenteraad. Op het eerste gezicht een normale raadsvergadering. Er stonden diverse onderwerpen op de agenda net als iedere andere raadsvergadering en toch was het een zeer bijzondere vergadering. Samen met NotuBiz werd er tijdens deze raadsvergadering namelijk een proef gedaan met live ondertiteling. Het geluid van de vergadering werd live omgezet naar tekst en geïntegreerd in de webplayer van de livestream. Zo konden doven en slechthorenden eenvoudig ‘realtime’ meelezen met wat er werd besproken én besloten en konden zij live de vergadering volgen.


Proef met live ondertiteling

Vanaf 23 januari worden de raadsvergaderingen van gemeente Amsterdam in samenwerking met NotuBiz bij wijze van proef voor drie maanden live ondertiteld. De proef is bedoeld om de toegankelijkheid van de gemeenteraad te vergroten en ervaring op te doen met het (live) ondertitelen van vergaderingen. Deze ondertiteling blijft vervolgens ‘On Demand’ beschikbaar zodat burgers en andere belanghebbenden met een beperking ook na de live uitzending de vergaderingen kunnen volgen. Commissievergaderingen worden niet live, maar wel achteraf ondertiteld.

“NotuBiz maakt het als eerste leverancier van digitale verslaglegging mogelijk om ondertiteling ook live ter beschikking te stellen.”

Amsterdam vindt het hierbij belangrijk dat de raads- en commissievergaderingen zo toegankelijk mogelijk zijn voor zo veel mogelijk mensen. “Met (live) ondertiteling willen wij dan ook faciliteren dat iedereen die wil volgen wat er in de raads- en commissievergaderingen voor de stad Amsterdam gebeurt dat eenvoudig kan. Dat is goed voor het democratisch proces in de stad en voor de transparantie van het bestuur”, aldus Jasper Groen van het presidium van de Amsterdamse gemeenteraad.


“Als partner van de lokale democratie vinden wij het belangrijk dat wij blijven innoveren om onze klanten optimaal te kunnen ondersteunen. In 2016 waren wij zo al de eerste partij in de markt die ondertiteling achteraf mogelijk maakte,” aldus Pascal Bakker, directeur van NotuBiz. “In de afgelopen jaren hebben wij deze ondertiteling verder ontwikkeld en hebben wij geïnvesteerd in vooruitstrevende spraakherkenningssoftware. In de proef met gemeente Amsterdam maken wij het daardoor als eerste leverancier van digitale verslaglegging mogelijk om ondertiteling ook live ter beschikking te stellen aannpersonen met een auditieve beperking. De Amsterdamse gemeenteraad is dan ook de eerste in heel Nederland die dit aan haar burgers aanbiedt. Dat is volgens NotuBiz een belangrijke stap de toekomst in als het gaat om digitale toegankelijkheid!”

“Live ondertiteling is een belangrijke stap de toekomst in als het gaat om digitale toegankelijkheid.”

Spraakherkenning

Om live ondertiteling mogelijk te maken, maakt NotuBiz gebruik van geavanceerde technieken en software op gebied van spraakherkenning. De spraakherkennings-software heeft een zelflerend vermogen op basis van alle audio- en videobestanden die ondertiteld worden. Dit betekent dat de herkenning van woorden steeds beter wordt naar mate er meer vergaderingen van ondertiteling worden voorzien. Op dit moment kan er een nauwkeurigheid van gemiddeld 85% behaald worden op basis van spraakherkenning. Dit is echter afhankelijk van de kwaliteit van het aangeleverde geluid en de articulatie van de personen die het woord voeren.


Live ondertitelen

Tijdens de live uitzending wordt de audio of video stream van de raadsvergadering via een encoder door de spraakherkenningssoftware gehaald. Met een korte ‘delay’ van enkele seconden wordt de vergadering vervolgens uitgezonden via de webplayer op de pagina van de vergadering, inclusief de automatisch gegenereerde ondertiteling. Zo is er tijdens de live uitzending van raadsvergaderingen direct ondertiteling beschikbaar en kunnen doven en slechthorenden deze vergaderingen net als alle andere inwoners tijdens de livestream volgen.


Einde van de proef

De proef voor live ondertiteling met gemeente Amsterdam loopt nog tot eind april. Na deze maanden wordt de ondertiteling geëvalueerd en verbeterpunten besproken. Op basis van de resultaten wordt besloten of de raadsvergaderingen van de Amsterdamse raad blijvend live worden ondertiteld.

“Ondertiteling maakt inclusiviteit van alle burgers mogelijk. Dat is goed voor het democratisch proces in de stad en voor de transparantie van het bestuur.”

Heeft u vragen over ondertiteling?