Toegankelijkheid start bij het kunnen volgen van politieke vergaderingen

Met de steeds verdergaande digitalisering binnen gemeenten, provincies en waterschappen wordt digitale toegankelijkheid steeds belangrijker.

Toegankelijkheid van politieke vergaderingen

De verslagen van politieke vergaderingen zijn hedendaags veelal digitaal beschikbaar, wat betekent dat (digitale) toegankelijkheid van deze vergaderingen van groot belang is. De centrale overheid is al enkele jaren met dit thema bezig en heeft diverse richtlijnen opgesteld om overheidsinformatie optimaal toegankelijk te maken en te zorgen voor inclusiviteit van personen met een beperking. Zo is er met de inwerkingtreding van het 'Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid' zelfs een ondertitelingsverplichting opgenomen in de wet- en regelgeving omtrent digitale toegankelijkheid. Hoog tijd voor alle overheidsinstanties om meer te leren over ondertiteling!

Magazine over de mogelijkheden van ondertiteling

In dit magazine nemen wij u mee langs verschillende mogelijkheden van ondertiteling en de technische aspecten die daarbij komen kijken. Wij duiken dieper het Tijdelijk besluit in en hopen u zo aan het einde van het magazine een duidelijk beeld te kunnen geven van de voordelen van ondertiteling.

Wat zijn de regels omtrent digitale toegankelijkheid en ondertiteling?