Ondertiteling in het digitale verslag van politieke vergaderingen

Als partner van de lokale democratie ondersteunt NotuBiz gemeenten, provincies en waterschappen bij de transparantie van besluitvorming. Onderdeel van deze transparantie is het beschikbaar en toegankelijk maken van politieke vergaderingen voor burgers. Om klanten op het gebied van deze toegankelijkheid te ontzorgen, biedt NotuBiz met ondertiteling verschillende mogelijkheden waarmee gemeenten, provincies en waterschappen hun politieke vergaderingen eenvoudig toegankelijk kunnen maken.

Ondertiteling is daarmee de oplossing van NotuBiz voor overheidsinstanties om de toegankelijkheid van politieke vergaderingen voor personen met een beperking, zoals doven en slechthorenden, te vergroten. Zo is het met ondertiteling eenvoudig om ook zonder geluid te volgen wat er wordt besproken én besloten tijdens politieke vergaderingen. Met ondertiteling bent u voorbereid op toekomstige ontwikkelingen en voldoet u aan de verplichtingen die zijn gesteld voor optimale toegankelijkheid van overheidswebsites.

Van manuele ondertiteling naar automatische ondertiteling

NotuBiz biedt voor deze verplichtingen al sinds 2016 een passende oplossing. Op basis van transcriptie werd de afgelopen jaren voor diverse klanten ondertiteling al gekoppeld aan een vergadering, waarmee de geschreven tekst exact gekoppeld kon worden aan het juiste video- of audiofragment. Dit is een manuele vorm van ondertiteling waarbij er 'slechts' aan het einde van het proces software aan te pas komt om tekst te koppelen aan spraak.

Sinds begin dit jaar is het na verschillende maanden van onderzoek en ontwikkeling met onze samenwerkingspartner, SpraakLab, mogelijk om met speciale spraakherkenningssoftware na afloop van (en binnenkort ook tijdens) een vergadering automatisch ondertiteling te genereren. Zo kunnen wij niet alleen politieke vergaderingen toegankelijker maken, maar wordt ook het gebruik van ondertiteling steeds eenvoudiger en toegankelijker.

Als partner van de lokale democratie volgen wij de ontwikkelingen en mogelijkheden in spraakherkenning en spraaktechnologie op de voet om onze klanten zo steeds beter en vollediger te kunnen ondersteunen. Momenteel bieden wij drie vormen van ondertiteling aan, waarbij klanten de mogelijkheid hebben om achteraf automatisch te ondertitelen, deze ondertiteling achteraf 100% nauwkeurig te laten maken en zelfs live tijdens de vergadering automatisch te ondertitelen.

On Demand ondertiteling

Bij On Demand ondertiteling wordt na afloop van een politieke vergadering ondertiteling gegenereerd op basis van automatische spraakherkenning. Met speciale ‘slimme’ software kan zo zonder tussenkomst van een medewerker ondertiteling worden toegevoegd met een nauwkeurigheid van 70 tot 90 procent. Zo vergroot u niet alleen de toegankelijkheid van uw vergaderingen voor doven en slechthorenden maar voldoet u tegelijkertijd aan de ondertitelingsverplichting van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

100% nauwkeurige ondertiteling

Heeft u liever 100% nauwkeurige ondertiteling? Met de toevoeging van een audiotranscript bij On Demand ondertiteling worden er ondertitels gegenereerd met een 100% nauwkeurigheid. Een gespecialiseerde medewerker stelt hiervoor vanuit de audio/video opname van de vergadering een volledig correct transcript op, welke wordt gebruikt om de 100% nauwkeurige ondertiteling te realiseren. Zo kunnen personen met een beperking optimaal meelezen en heeft u tevens een verslag van de vergadering beschikbaar.

Live ondertiteling

Met onze spraakherkenningssoftware is het ook mogelijk om live te ondertitelen. Tijdens de live uitzending wordt de audio of video stream via de NotuBiz encoder door de software gehaald en met een korte ‘delay’ van enkele seconden uitgezonden, inclusief de automatisch gegenereerde ondertiteling. U faciliteert hiermee een optimale toegankelijkheid van politieke vergaderingen en inclusiviteit van personen met een beperking. U loopt niet alleen voorop in de ontwikkelingen omtrent toegankelijkheid, maar bent u ook optimaal voorbereid op de toekomst.

Hoe werkt spraakherkenning?