Open data


Nederlandse gemeenten beschikken over een grote bulk aan data, zeker als het gaat om de raad. Voorstellen, besluiten en documenten die door de gemeente digitaal worden opgesteld, openbaar worden opgeslagen en vervolgens vaak worden vergeten. En dat terwijl er een enorme schat aan waarde in deze informatie verscholen kan liggen. Door deze data als open data beschikbaar te maken voor burgers, bedrijven en andere organisaties wordt de toegankelijkheid verhoogd en kunnen er nieuwe inzichten worden opgedaan. Door gebruik te maken van een zogenaamde application programming interface (API) kunnen gemeenteraden (delen van) hun data gemakkelijk beschikbaar stellen voor derden en daarmee hergebruik, voor bijvoorbeeld onderzoeken of nieuwe initiatieven, eenvoudig faciliteren. Om gemeentes daarin te ondersteunen is NotuBiz momenteel bezig met de ontwikkeling van een open data API; een structurele en duurzame oplossing voor de uitwisseling van data vanuit Politiek Portaal. In dit artikel leest u meer over deze module en alle andere ontwikkelingen binnen NotuBiz betreft open data.

Scroll naar beneden voor het volledige artikel

Op weg naar volledig open raadsinformatie

De centrale overheid wil informatie zoveel mogelijk vrij beschikbaar maken zodat gegevens makkelijker kunnen worden uitgewisseld. Openbare overheidsgegevens moeten daarbij actief beschikbaar zijn als open data, gebruikmakend van open standaarden, voor hergebruik van derden. Ook voor raadsinformatie wordt steeds meer belang gehecht aan het toegankelijker maken van deze data.


Pilot 'Open Raadsinformatie'

Om daar verdere stappen in te zetten, is VNG Realisatie eind 2017 de pilot 'Open Raadsinformatie' gestart voor het beschikbaar stellen van raadsinformatie als open data. Hiermee werd raadsinformatie herbruikbaar en konden app-bouwers, data-analisten of datajournalisten nieuwe toepassingen bouwen om de lokale democratie te versterken.

Gedurende het afgelopen jaar heeft NotuBiz meegedaan aan deze pilot en daarin voor verschillende klanten hergebruik van data, zoals agenda’s en agendapunten, uit het raadsinformatiesysteem gefaciliteerd.


Open data API

Om hier een duurzame en structurele oplossing voor te kunnen bieden, zijn wij de afgelopen maanden hard bezig geweest om de API vanuit de 'Open Raadsinformatie' pilot door te ontwikkelen naar een besloten en betrouwbare dienstverlening. Wij streven hierbij naar een veilige uitlevering van verschillende type data waarbij klanten de controle hebben over de informatie die wordt uitgewisseld. Met de API hopen we de klant te ontzorgen met betrekking tot hergebruik van data en de weg te openen naar volledig open raadsinformatie.

De NotuBiz Open Data API

Met de NotuBiz Open Data API kunt u uw data vanuit Politiek Portaal, zoals agenda’s, agendapunten, documenten, moties en amendementen, gemakkelijk in delen of voor specifieke doelen beschikbaar stellen voor derden. Wij faciliteren daarbij een gecontroleerde uitlevering van raadsinformatie. U bepaalt met de API dus zelf wat er wanneer en met wie wordt uitgewisseld. Hierbij wordt extra focus gelegd op de veiligheid en betrouwbaarheid zodat uw gegevens voor en tijdens uitlevering veilig zijn.


Deze API wordt continu geoptimaliseerd op basis van open standaarden waarmee een langdurige en duurzame uitwisseling is gegarandeerd. Wij zorgen ervoor dat de API altijd voldoet aan de laatste richtlijnen en dat data uitlevering via onze API op basis van authenticatie en autorisatie verloopt. De API voorkomt dat gebruik gemaakt moeten worden van handmatige acties om informatie uit te wisselen en zorgt ervoor dat de data altijd actueel is, in tegenstelling tot exporttools die gebaseerd zijn op een momentopname. U kunt daarmee data op een gemakkelijke en efficiënte wijze automatisch beschikbaar stellen als open data en als raad hergebruik van raadsinformatie eenvoudig faciliteren.

API

Zoals de naam al zegt, wordt de NotuBiz Open Data API ontwikkeld als een API. Een API is simpel gezegd een set aan definities waarmee verschillende systemen onderling met elkaar kunnen communiceren. Het is hiermee eenvoudig om softwareapplicaties aan elkaar te koppelen en data uit te wisselen tussen programma's. API's kunnen volledig open worden gezet, maar ook worden beveiligd waarmee gecontroleerd informatie kan worden uitgeleverd.

AV koppeling

Zodra de NotuBiz Open Data API gereed is, kan deze tevens ingezet worden ten behoeve van een koppeling met het AV systeem dat gebruikt wordt voor (live) uitzendingen van raadsvergaderingen of commissies. Data zoals agendapunten, moties en sprekers kunnen hiermee in de toekomst uitgewisseld worden tussen het AV systeem en Politiek Portaal. Op die manier kunnen beide systemen optimaal van elkaar profiteren en kunnen dubbele handelingen komen te vervallen.

Authenticatie en autorisatie

Binnen de NotuBiz Open Data API wordt authenticatie en autorisatie toegepast voordat data wordt uitgewisseld. Zo wordt er altijd gecontroleerd of de persoon of het systeem waar informatie aan wordt uitgeleverd daadwerkelijk de persoon of het systeem is dat het beweert te zijn. Ook wordt er gecontroleerd of de persoon of het systeem de rechten heeft om die specifieke informatie op te vragen. Op deze manier heeft u als gemeente de controle en het beheer over welke data wanneer en met wie wordt uitgewisseld en weet u wat er met de data gebeurt.

Onderzoek

Met de NotuBiz Open Data API is het mogelijk om eenvoudig data uit te wisselen met derden en deze informatie te gebruiken om verschillende onderzoeken te doen. Dit kunnen onderzoeken zijn naar nieuwe initiatieven in de vorm van een pilot, maar kunnen ook onderzoeken zijn om de efficiëntie van specifieke processen tegen het licht te houden en zo verbeteringen door te kunnen voeren. Met behulp van de API bent u dus niet alleen op weg naar een openere overheid, maar ook naar een sterkere lokale democratie.

Eenvoudig hergebruik van uw raadsinformatie

Met de NotuBiz Open Data API kunt u als gemeente uw raadinformatie eenvoudig beschikbaar stellen voor hergebruik, zowel binnen als buiten het gemeentehuis.


Hergebruik door organisaties

Zo kunnen externe app-bouwers de data gebruiken om hun eigen (commerciële) initiatieven te ontwikkelen door informatie van meerdere gemeenten samen te brengen, of kunnen journalisten in een algemene zoekmachine de situaties van gemeenten vergelijken.


Hergebruik door burgers

Door raadsinformatie op de juiste manier te herbruiken en publiceren wordt de data ook toegankelijker voor burgers. Zo kan er tijdens verkiezingen beter in kaart worden gebracht waar de raad over heeft gesproken de voorgaande bestuursperiode, wat burgers kan helpen om te kiezen voor de juiste kandidaat.

Hergebruik door de gemeente

Daarnaast kan uw gemeente de open data gebruiken voor eigen hergebruik. Het maakt het bijvoorbeeld mogelijk om informatie in bulk uit Politiek Portaal op te vragen, zoals alleen de moties en amendementen van de afgelopen bestuursperiode, ingediend door een specifieke fractie, en deze informatie gelijk te tonen via een externe analysetool of andere toepassing. Dit maakt het mogelijk om verschillende jaren en partijen met elkaar te vergelijken en deze kennis te gebruiken om efficiënter of effectiever te werken.


Hergebruik door iedereen

Er zijn nog een scala aan andere voorbeelden te bedenken voor het hergebruik van verschillende type raadsinformatie. Het voordeel van raadsinformatie als open data is dat het iedereen vrij staat om zelf zijn concept uit te werken.

Wat kunt u de komende maanden van ons verwachten?

De afgelopen tijd heeft NotuBiz de resultaten van pilot 'Open Raadsinformatie' onderzocht en bekeken op welke manier wij daar een goed vervolg aan kunnen geven. Daar is de NotuBiz Open Data API uitgekomen. Hiervoor hebben wij al verschillende ontwikkelingen uitgevoerd en zijn we momenteel bezig om de API voor te bereiden op het langdurig gebruik van open data. Nu, maar ook in de toekomst.


De komende maanden gaan wij aan de slag om ervoor te zorgen dat hergebruik van data gecontroleerd kan worden ontsloten via de API. Hiervoor maken wij een zogenaamde Gateway voor Politiek Portaal, een aansluitingspunt binnen het systeem dat toegang biedt aan een ander systeem, waarmee wij een veilige en betrouwbare aansluiting voor u kunnen inregelen. Naast de ontwikkeling van de aansluiting gaan wij aan de slag met de benodigde technische documentatie en versiebeheer om ervoor te zorgen dat er door derden zo goed mogelijk gebruik gemaakt kan worden van de API.


Met de NotuBiz Open Data API leveren wij u een eenvoudige en gecontroleerde manier om data hergebruik te faciliteren, maar leveren geen diensten omtrent het hergebruik zelf. Wij gaan in aanloop naar de release van de API wel graag met u in gesprek over de doeleinden waarvoor u deze wilt gebruiken. Met deze informatie kunnen wij de doorontwikkeling van de API namelijk specifieker inrichten en u een API leveren die aansluit bij uw wensen en behoeften.