OP WEG NAAR MEER INZICHT


Routekaart voor klanten

Focus op accountmanager als adviseur

Zoals u eerder heeft kunnen lezen, is NotuBiz de afgelopen maanden bezig geweest met verschillende wijzigingen. Zo krijgt de Support afdeling een andere naam en een andere rol, waarmee ook de rol van de Sales afdeling verandert. Met de verschuiving van het relatiebeheer naar ons nieuwe Customer Care team willen we de focus van onze accountmanagers terugbrengen naar waar zij goed in zijn. Daarmee bedoelen wij niet harde of koude sales, maar juist het adviseren van klanten op basis van onze jarenlange kennis van u als klant en onze producten.

Met deze vernieuwde focus hopen wij een ander gesprek met u te kunnen voeren, waarbij veel meer ruimte is om over ambities en doelen te praten. In 2019 willen wij als samenwerkingspartner acteren en veel meer samen met u mogelijkheden bekijken. Zo lopen er nu al verschillende nieuwe initiatieven waarbij ons Product Management team samenwerkt met verschillende klanten om tot een eerste of tweede concept te komen en functionaliteiten uit te werken. Als Sales team voeren wij daar graag met u het gesprek over om te kijken waar uw interesses en behoeften liggen.

Meer inzicht in dienstverlening

Uit gesprekken met veel klanten merken wij dat niet altijd optimaal gebruik wordt gemaakt van onze systemen omdat het inzicht ontbreekt in de specifieke onderdelen van ons dienstverleningspakket. In 2019 willen wij u als klant dan ook meer inzicht geven in de dienstverlening die u bij ons afneemt en alle mogelijkheden die er zijn.


Om dit te doen, zijn wij momenteel hard bezig om onze interne processen te optimaliseren en onze dienstverlening in detail in kaart te brengen. Per klant kijken wij naar alle afgenomen diensten en modules om zo een compleet en helder beeld te krijgen en dit duidelijk en geordend per kernonderdeel van onze dienstverlening voor u in een overzicht te zetten.

Deze zogenaamde Routekaarten zijn opgedeeld in vier verschillende thema's waaruit onze dienstverlening is opgebouwd, namelijk Portaalinrichting, Document-ontsluiting, Multimediale verslaglegging en Compliancy. Voor elk van deze thema's wordt een uitgebreid schema opgesteld voor uw specifieke situatie waarin u eenvoudig terug kunt vinden wat u bij ons afneemt, welke belangrijke onderdelen daarin zitten, welke mogelijkheden u nog meer heeft en welke diensten er in ontwikkeling zijn. Zo heeft u een totaal overzicht en kunt u eenvoudig het gesprek voeren. Zowel met NotuBiz als binnen het gemeentehuis.


Met deze routekaarten kunnen onze consultants tevens werkprocessen van klanten naast elkaar leggen. Op basis van afgenomen diensten kunnen zij u vervolgens verder adviseren over een optimaal gebruik van deze diensten.

Uw eigen routekaart

Begin 2019 komen de NotuBiz accountmanagers bij u langs om uw persoonlijke routekaarten te bespreken. Daarbij hebben wij graag een open gesprek met u om te kijken hoe wij in 2019 samen aan uw wensen en behoeften kunnen werken. Naar aanleiding van dit gesprek maken wij een accountplan voor iedere klant. Binnen dit plan zullen alle besproken punten uiteen worden gezet en maken wij een voorstel om daar in 2019 aan te bouwen. Hieraan werkt niet alleen het Sales team mee, maar formuleren alle teams binnen NotuBiz doelstellingen zodat u vanuit de gehele organisatie wordt ondersteund.

Momenteel worden deze routekaarten opgesteld en wordt de bijbehorende documentatie geschreven zodat u na het bezoek van uw accountmanager na kunt lezen hoe uw specifieke situatie eruit ziet.


Daarnaast zijn wij bezig om het onderliggende proces goed in te stellen en daar ook voor u meer duidelijkheid in te creƫren. Zo weet u beter wat u wanneer van ons kunt verwachten en hopen wij u nog meer inzicht te kunnen geven.