OP WEG NAAR COCREATIE


Samenwerken met klanten

Van Productontwikkeling naar Product Management

Zoals u reeds kon lezen in het voorwoord, hebben er de afgelopen maanden behoorlijk wat wijzigingen plaatsgevonden. Er is met een frisse blik gekeken naar de inrichting van alle teams om de meest optimale situatie voor zowel de klant als voor NotuBiz te creëren. Voorheen waren de disciplines Marketingcommunicatie en Productontwikkeling in aparte teams ondergebracht. Deze zomer is de keuze gemaakt om de kennis op die gebieden samen te voegen in een nieuw team: Product Management.

Het team Product Management is verantwoordelijk voor het proces van een idee tot realisatie van het product en lancering daarvan. Op basis van klantinput worden ontwikkelonderwerpen geprioriteerd en uitgewerkt. Door de expertises van Marketingcommunicatie en Productontwikkeling met elkaar te verenigen, hopen we de klant op de juiste manier te bereiken wanneer er een nieuw of verbeterd product gelanceerd wordt. Door beter te kijken naar wensen en behoeften, bepaalt u als klant mede de ontwikkelkalender van NotuBiz.

Core en Innovatie

Om te kunnen borgen dat er naast onderhoud en doorontwikkeling op de bestaande diensten ook voldoende tijd en budget besteed kan worden aan de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten, zien we binnen het team streng toe op een verdeling van de beschikbare middelen. Ontwikkelingen op gebied van bestaande dienstverlening noemen we Core. Ontwikkelingen die nog niet beschikbaar zijn in het huidige productportfolio, denk hierbij aan digitale archivering, vallen onder de categorie Innovatie.

Ten behoeve van ons ontwikkelproces maken we al enige tijd gebruik van de Agile Scrum methode. Dat betekent dat we onze ontwikkeltrajecten opbreken in korte, overzichtelijke ontwikkelcycli. In periodieke releases worden elke vier weken delen van nieuwe functionaliteiten opgeleverd of geoptimaliseerd. Op deze manier zijn wij in staat om onze projecten snel aan te passen aan wijzigende situaties of klantwensen. Efficiënt en flexibel ontwikkelen behoort tot onze doelstellingen.

Verbeterd ontwikkelproces samen met de klant

Afgelopen tijd is niet alleen gekeken naar de inrichting van het team, maar ook naar een verbeterde ontwikkelmethodiek. In het verleden heeft u wellicht al eens deelgenomen aan een van onze co-creatiesessies. Komend jaar willen we nog intensiever met de klant samenwerken in de (door)ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten. Door vroeg in het ontwikkelproces te kijken naar het werkproces van de klant, kan de beschrijving van een nieuw te bouwen functionaliteit nog beter worden uitgewerkt. De verantwoordelijke Product Owner probeert de technische mogelijkheden en wensen van de klant zo goed mogelijk te verenigen in het op te leveren eindresultaat.

Gedurende de ontwikkeling wordt dit bij u getoetst als klant. Uiteraard vraagt dit ook aan uw zijde commitment om voldoende tijd en kennis beschikbaar te stellen. Hierbij kunt u denken aan het deelnemen aan co-creatiesessies, het goed- of afkeuren van designs of het testen van nieuwe functies in een demo-omgeving, zodat fouten bij live-gang voorkomen kunnen worden. Om dit proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, stellen we voorafgaand aan elke ontwikkeling een klantgroep samen die nauw betrokken is. Deze groep heeft het privilege mee te mogen denken en als eerste gebruik te maken van de nieuwste mogelijkheden in het systeem. Zo is onze dienstverlening niet alleen van ons, maar ook van u als klant.