OP WEG NAAR EEN EFFICIËNT WERKPROCES


Van Implementatie naar Consultancy

Verschuivingen binnen het team

Het Consultancy team heeft de afgelopen maanden flink wat verschuivingen gekend. Zo is er goed gekeken naar de samenstelling van het team en worden verschillende medewerkers intern opgeleid om u als consultant te kunnen ondersteunen tijdens implementaties en te kunnen adviseren over raadsprocessen. Daarnaast zijn wij bezig om onze eigen implementatieprocessen te professionaliseren en verbeteren zodat implementatietrajecten zo efficiënt mogelijk kunnen verlopen.

Daarbij worden consultants steeds meer getraind om naast optimale implementatie van bestaande dienstverlening ook steeds meer nieuwe initiatieven op te pakken en u daar advies over te geven, zoals ondertiteling en archivering.


Iedere consultant wordt in 2019 aan een specifieke klant gekoppeld. Dit betekent voor de consultant een focus op een groep klanten en voor u als klant een eigen toegewijde consultant die u kan ondersteunen bij vraag- of adviesstukken.

Samenwerken met klanten

Het centrale thema voor NotuBiz in 2019 is samenwerken met klanten. Dit vertaalt zich binnen Consultancy naar een andere relatie met de klant, waarbij onze consultants niet alleen adviseren over producten van NotuBiz, maar samen met u als klant ervoor zorgen dat werkprocessen vlot worden doorlopen. Zij helpen u de processen van de raad te analyseren, maar kunnen u ook adviseren over een optimale samenwerking met het college en de organisatie. Zowel binnen het gemeentehuis als daarbuiten, zoals een gemeenschappelijke regeling.

In 2019 zijn de NotuBiz consultants een sparringpartner voor u om beter, effectiever en efficiënter te kunnen werken. Wij komen graag bij u langs om u op de werkvloer te ondersteunen en naast implementaties u verder te helpen in het systeem. Zo zijn onze consultants allemaal getraind om u op te leiden als beheerder waardoor u tijdens implementatie specifieke kennis opdoet waarmee u optimaal gebruik kan maken van onze systemen. Indien gewenst sturen zij u periodiek handige tips en tricks om nóg meer uit het systeem te kunnen halen.

Implementatietraject voorbeeld

Uitbreiding van Consultancy

Om beheerders en gebruikers nog verder te ondersteunen bij het gebruik van onze dienstverlening worden in 2019 onze consultancy services uitgebreid. Zo zullen er meer opleidingen en trainingen worden aangeboden waar u zelf of samen met uw afdeling aan kunt deelnemen om uw kennis te refreshen of geheel nieuwe dingen te leren.


Ook komt de Regiobijeenkomst in 2019 terug en zullen er periodiek in uw regio bijeenkomsten worden georganiseerd waarin specifieke onderdelen van onze systemen worden toegelicht waar veel vragen over zijn binnengekomen.

Om tevens de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen garanderen, willen wij in 2019 periodiek een zogenaamde Quickscan uitvoeren op onze systemen die bij uw gemeente zijn geïmplementeerd. Met deze scan controleren we alle instellingen en stellen deze indien nodig bij. Alle werkprocessen die bij deze dienstverlening horen worden tegen het licht gehouden om eventueel advies te geven over een optimaal gebruik van onze systemen en een efficiënt werkproces.


Over dit uitgebreide Consultancy pakket ontvangt u binnenkort meer informatie!