OP WEG NAAR OPTIMALE ONDERSTEUNING


Van Support naar Customer Care

Verschuiving van verantwoordelijkheden

Binnen NotuBiz zijn er de afgelopen tijd verschillende wijzigingen doorgevoerd om interne processen te optimaliseren en onze service te verbeteren. Wijzigingen die ook op onze support medewerkers, en daarmee u als klant, invloed hebben. Zo zijn wij binnen onze Support afdeling momenteel bezig met de transitie van een traditionele support afdeling naar een Customer Care team waarin de behoeften van u als klant centraal staan.

Om klanten optimaal te kunnen ondersteunen is daarbij het besluit genomen om het relatiebeheer van klanten te verschuiven van de Sales afdeling naar het nieuwe Customer Care team. Dit betekent voor alle Customer Care medewerkers dat er meer eigenaarschap voor klanten bij hen komt te liggen en voor u als klant dat u een ander aanspreekpunt heeft omtrent het beheer van uw klantrelatie met NotuBiz.

Customer Care staat klaar voor klanten

Zo krijgt iedere klant in 2019 een eigen Customer Care medewerker die binnen het team verantwoordelijk is voor u als klant. Deze medewerker zal periodiek contact met u opnemen om eventuele problemen te bespreken, lopende zaken door te nemen en uw wensen en behoeften in kaart te brengen. Door proactief contact met u te onderhouden, hopen wij samen met u aan uw én onze ambities te kunnen bouwen.


Ook kunnen onze Customer Care medewerkers in 2019 worden ingezet om u, indien gewenst, werk uit handen te nemen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld bij u op het gemeentehuis voor een dag in de maand aanwezig zijn om vragen van gebruikers te beantwoorden of trainingen te geven voor optimaal gebruik van het systeem.


Binnenkort ontvangt u meer informatie over welke Customer Care medewerker specifiek voor u klaar staat!

Op weg naar Selfservice

Van verschillende klanten krijgen wij steeds vaker te horen dat zij bepaalde handelingen binnen onze systemen, zoals onder andere het aanmaken, wijzigingen en beheren van personen en gebruikers, graag zelf zouden kunnen uitvoeren. Ook in de rest van de markt is er een steeds grotere behoefte aan selfservice. NotuBiz is continue bezig met verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen en faciliteert klanten ook hier graag in. Door u als klant zelf de controle te geven over specifieke processen binnen Politiek Portaal Beheer kunt u sneller aan de slag en houden wij tijd over om u in andere processen beter te kunnen ondersteunen.

Momenteel zijn wij daarom al bezig met de ontwikkeling van een nieuw Personenbeheer waarmee het voor u als klant een stuk overzichtelijker en eenvoudiger wordt om zelf nieuwe gebruikers aan te maken of wijzigingen aan te brengen in de rechten van bestaande gebruikers. Verschillende andere ideeën worden momenteel onderzocht.


Daarnaast kijkt Customer Care in 2019 graag samen met u naar andere mogelijkheden om uw én ons werk makkelijker te maken.