Voorwoord

Het afgelopen jaar was een spannend jaar voor NotuBiz waarin veel veranderingen zijn doorgevoerd. In april werden wij overgenomen door het Europees opererende Total Specific Solutions en mocht ik NotuBiz als directeur gaan leiden. Een drukke, maar vooral interessante tijd voor zowel mijzelf als alle medewerkers. Er is veel werk verzet de afgelopen maanden, waarbij opnieuw is gekeken naar de missie en visie van NotuBiz en hoe wij in de toekomst klanten willen ondersteunen en ontzorgen. Door goed naar alle processen te kijken en afdelingen dichterbij elkaar te brengen, zijn wij tot een vernieuwde visie gekomen waarin u als klant centraal staat en het ontwikkelproces is verbeterd.

De klant centraal

NotuBiz is van oudsher verslagleggingsexpert. Met de komst van het dualisme hebben wij ons gespecialiseerd in verslaglegging voor lokale overheden en uiteindelijk onszelf de missie gegeven om vanuit onze kennis en ervaring alle fases van het politieke besluitvormingsproces inzichtelijk te maken. In 2019 laten wij deze missie zeker niet los, maar willen wij de focus meer leggen op de processen van de gemeenteraad als het hoogste bestuursorgaan in de lokale democratie en haar taak om sturing te geven aan het college en de ambtelijke organisatie.


Binnen deze vernieuwde visie staan uw wensen en behoeften als NotuBiz klant centraal. Wij willen meer het open gesprek met u voeren en samen nadenken over ontwikkelingen in de markt en binnen uw gemeente. Als samenwerkingspartner willen wij duurzame relaties met klanten aangaan om zo samen te kunnen bouwen aan de democratie.

Verbeterd ontwikkelproces

Onderdeel van deze vernieuwde visie is een verbeterd ontwikkelproces. In 2019 willen wij onze ontwikkeling nog efficiënter, maar vooral specifieker inrichten. Door samen met u als klant na te denken over de invulling van uw wensen en behoeften kunnen wij bestaande en nieuwe diensten optimaal (door)ontwikkelen. Wij hopen zo onze dienstverlening continu te kunnen verbeteren, maar ook de ruimte te creëren voor innovatieve nieuwe mogelijkheden waarmee wij u als klant kunnen verrassen.

Op weg naar de toekomst

In dit online magazine nemen wij u mee in onze vernieuwde visie voor de toekomst en de weg daarnaartoe. Wij zijn met verschillende thema's bezig om u in 2019, maar ook daarna, nóg beter van dienst te kunnen zijn en samen met u onze ambities en doelen te bereiken. U krijgt meer inzicht in toekomstige ontwikkelingen en een inkijkje in onze veranderende organisatie. Wij hopen u daarmee meer duidelijkheid te kunnen geven en van 2019 een succesvol jaar te maken.


Ik wens u veel leesplezier!


Pascal Bakker

Directeur NotuBiz